PROFESJONALNIE | SKUTECZNIE | DYSKRETNIE

OFERTA INDYWIDUALNA

 

Osobom fizycznym proponujemy współpracę w zakresie spraw podejrzenia o zdradę, sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o opiekę nad dziećmi bądź ustaleniu ojcostwa. Wszystkie sprawy prowadzimy profesjonalnie i dyskretnie, mając na uwadze dobro naszego Klienta. Do każdego zakończonego zlecenia przygotowujemy raport który składa się z dokumentów takich jak: pisemny raport z wykonanych czynności, dokumentację z prowadzonych czynności detektywistycznych, zdjęcia oraz nagrania.

 

> Dowody w pozwie rozwodowym

> Dowody w innych postępowaniach cywilnych

> Dowody w sprawach niealimentacyjnych

> Dowody w pozwie alimentacyjnym

> Dowody potwierdzające niewinność i fałszywe oskarżenia

> Dowody przy wypadkach komunikacyjnych

> Weryfikacja zdrady małżonków lub partnerów

> Wywiad przedmałżeński 

> Dokumentacja do ustalenia opieki nad dzieckiem

> Ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa - Badania DNA

> Sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka

> Ustalanie miejsca pracy oraz majątku dłużnika

> Czynności w postępowaniu spadkowym

> Czynności poszukiwania utraconego mienia - kradzieże, oszustwa

> Obserwacja osób

> Poszukiwanie osób zaginionych

_||_

Podstawę naszej pracy stanowi licencja detektywistyczna wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o nr 0001158.

_||_

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

_||_

Działamy w oparciu o przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-136/2016.

_||_

Współpracujemy z kancelariami prawniczymi świadczącymi rzetelne i profesjonalne usługi.