PROFESJONALNIE | SKUTECZNIE | DYSKRETNIE

OFERTA DLA BIZNESU

 

Oferta dla biznesu skierowana jest do podmiotów gospodarczych w ramach pomocy w weryfikacji nadużyć, weryfikowaniu kontrahentów, dokonywaniu sprawdzeń pracowniczych, weryfikacji przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Działamy szybko, skutecznie i dyskretnie opierając swoje działania na wieloletnim doświadczeniu.

 

> Wywiad gospodarczy

> Ocena ryzyka zawarcia umów

> Obserwacja osób

> Obserwacji lub kontrobserwacja

> Ustalenie danych kontaktowych i personalnych

> Ustalenie miejsca pracy oraz źródeł dochodów

> Ustalenie stanu majątkowego

> Ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania      

> Ustalenie miejsca zameldowania

> Poszukiwanie osób ukrywających się

> Ustalenie sprawców tworzenia i wysyłania donosów

> Zbieranie dowodów w zakresie kradzieży pracowniczych

> Ochrona praw autorskich

> Audyty bezpieczeństwa

> Monitorowanie działań konkurencji

> Weryfikacja zasadności zwolnień lekarskich

_||_

Podstawę naszej pracy stanowi licencja detektywistyczna wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o nr 0001158.

_||_

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

_||_

Działamy w oparciu o przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-136/2016.

_||_

Współpracujemy z kancelariami prawniczymi świadczącymi rzetelne i profesjonalne usługi.